TV og nettmedia i en verden uten NRK-lisensen

TV og nettmedia i en verden uten NRK-lisensen

Fra og med 1. januar 2020 finansieres NRK over statsbudsjettet, noe som betyr at alle som betaler skatter og avgifter i noe grad er med og bidrar til finansieringen av NRK. Det betyr også at hele ordningen med TV-lisens, eller kringkastingsavgift som det egentlig het, er fjernet. Hva betyr dette i hverdagen, og har det noe å si i en verden der det meste nå skjer via strømming på nett?

Fra lineær TV til strømming og nettunderholdning

Det er ikke mange år siden lineær TV var den eneste måten å motta levende bilder på. Hvis man ville se en episode av en serie senere var det nødvendig å programmere VHS-en i forkant, enten manuelt eller med en av de kryptiske kodene i programbladene. I dag er verden en helt annen, med en stadig større del av underholdningen på nett. Vi kommer tilbake til hvordan dette påvirker oss som seere.

Fortsatt flere alternativer for å motta lineære TV-signaler

Vi skal også se nærmere på de alternativer som fortsatt finnes for mottak av TV-signaler, det er tross alt fortsatt til og med mulig å motta noen kanaler via antenne. Hva er den beste løsningen for mottak av TV-signaler, og hvilken teknisk løsning vil overleve i fremtiden?

Er bytte fra en spesifikk avgift til finansiering via statsbudsjettet logisk?

Det finnes selvfølgelig mange meninger om endringen fra en kringkastingsavgift knyttet til TV-en, til at NRK finansieres direkte via statsbudsjettet. Vi skal se nærmere på hvorvidt dette gir mening i en verden der mange bruker nettet istedenfor en tradisjonell TV.