Fremtiden til de forskjellige distribusjonsformene

Home / Motta TV-signaler / Fremtiden til de forskjellige distribusjonsformene

Fremtiden til de forskjellige distribusjonsformene

Det er vanskelig å se at det er rom for en rekke forskjellige måter å distribuere TV-signaler på i fremtiden, når tradisjonell lineær TV får stadig færre seere.

Fremtiden er digital

Det er en ting som er helt sikkert, og det er at fremtiden er digital. De analoge TV-signalene som kunne mottas med antenne er fjernet for lenge siden, og analoge kabelsignaler blir også mer uvanlige.

Selv om det i mange boliger fortsatt er en form for tradisjonell antennekontakt i veggen, så handler det da om signaler som ikke har mye til felles med de gammeldagse analoge sendingene. Den store fordelen med distribusjon via for eksempel fiber er at det er en helt digital distribusjonsform, som kan dekke både behovene for data og TV-signaler.

Er fremtiden trådløs?

Det er fortsatt usikkert hva 5G vil bety for fremtidens TV. I områder der fiber er godt utbygget gir det ikke mening å gjøre distribusjonen av TV-signaler trådløs, men kanskje vil vi se TV-sendinger over 5G i noen områder? I takt med at lineær TV blir mindre viktig kan det også bety at både satellitt og antenne på sikt bli svekket, og at trådløs distribusjon da hovedsakelig faktisk vil handle om strømming og TV over 5G-dataforbindelser.

Samtidig har både satellitt og digitale bakkesendinger ulempen at det i utgangspunktet handler om enveiskommunikasjon, som i noe grad tilpasses til strømming og toveiskommunikasjon ved å koble en dekoder til internett. Noe av poenget med distribusjon via satellitt eller bakkenett forsvinner likevel da, og i fremtiden kan det være at det er disse litt eldre enveis kommunikasjonsformene som er de som må kaste inn håndkleet.

Oppsummert vil distribusjon av det vi tenker på som TV i dag egentlig bare handle om overføring av video på lik linje med alle andre former for data. Det betyr igjen at det kanskje ikke vil være noen skillelinje mellom TV, strømming eller nedlastbare filmer.