Derfor ble kringkastingavgiften avviklet

Home / TV-lisens og finansiering av NRK / Derfor ble kringkastingavgiften avviklet

Derfor ble kringkastingavgiften avviklet

Fra og med 2020 er det ingen som betaler TV-avgift, eller kringkastingsavgift som det egentlig het, lenger. Samtidig skjer finansiering av NRK direkte via statsbudsjettet, og det betyr da at alle som betaler skatter og avgifter indirekte betaler for NRK.

Finansiering med en TV-avgift ville blitt mer og mer usikker

Usikkerhet hadde vært en av de aller største utfordringene ved å opprettholde den gamle ordningen med en kringkastingsavgift. Det er helt enkelt vanskelig å spå om hvor mange som vil ha en TV i fremtiden, i takt med at stadig flere strømmer innhold til mobilen og andre skjermer.

Kringkastingsavgiften var basert på en avgift knyttet til alle TV-er som kunne motta TV-signaler, uansett om man så på TV eller ikke, men selv denne modellen var også ømfintlig for endringer i form av flere TV-er uten dekoder eller tuner.

Unødvendig byråkrati og urettferdig betaling fjernes

Det var et relativt stort apparat som administrerte innkreving av kringkastingsavgiften, og selv om det isolert sett er trist at de mistet jobben er det logisk å fjerne unødvendig byråkrati og administrasjon. Når man likevel var nødt til å endre systemet for å gjøre ordningen mer forutsigbar, så var det fornuftig å fjerne unødvendig byråkrati.

Dessuten er det mange som mener at den gamle ordningen var urettferdig. Kringkastingsavgiften var fast, og inntekt og økonomi hadde ikke noe å si for hvor mye man betalte. Med den nye løsningen via statsbudsjettet vil fordelingen være mer rettferdig, i form av at de som betaler mer skatt indirekte betaler mer til NRK. Det betyr selvfølgelig ikke at NRK er «gratis», alt som finansieres over statsbudsjettet koster ordentlige penger som det til syvende og sist er skattebetalerne som må betale, men det gjør fordelingen av kostnadene mer rettferdige. Dessuten fjernes en avgift som hadde flere logiske mangler i en digital verden.