Utfordringer for en allmennkringkaster

Home / TV-lisens og finansiering av NRK / Utfordringer for en allmennkringkaster

Utfordringer for en allmennkringkaster

Selv om NRK nå er sikret en mer forutsigbar finansiering via statsbudsjettet, så finnes det mange utfordringer for en allmennkringkaster i en stadig mer digital verden. Det vil fortsatt være noen som stiller spørsmålstegn ved om fellesskapet i det hele tatt skal finansiere en tjeneste som NRK.

Balansen mellom nyttig informasjon og underholdning

En av de vanskeligste avveiningene for en allmennkringkaster er balansen mellom nyheter og underholdning. Dette henger sammen med at det er mye enklere å akseptere at det finnes et behov for nyhetssendinger og dokumentarer av høy kvalitet, enn at skattebetalerne virkelig skal betale for komedier, amerikanske serier og sport.

Samtidig er det selvfølgelig også det mer underholdende innholdet som trekker seere til NRK, og det hadde vært vanskelig å drive en kanal med bare nyheter og nyttig informasjon. Dessuten finnes det mange forskjellige definisjoner av hva som er allmennyttige sendinger, og det vil for eksempel være mulig å hevde at mange kultur- og idrettsendinger har en verdi for samfunnet i stort. I tillegg vil det være noen som vil hevde at det er et poeng i seg selv at innholdet ikke er finansiert med reklame eller leveres av en aktør med gevinstinteresser.

I en verden med «fake news» er NRK både viktig og utsatt

En stor utfordring for NRK er at den offentlige diskusjonen blir mer polarisert. NRK skal være en uavhengig part, og selvfølgelig ikke ta side i for eksempel politiske debatter. Samtidig er det noen som vil hevde at NRK aldri kan være 100 % upartisk, og at det per definisjon da blir feil at alle skal være nødt til å være med å finansiere sendingene.

Tillit til NRK er altså helt kritisk, og hvis det er mulig å opprettholde denne tilliten kan NRK være svært viktig også i fremtiden. Dette gjelder ikke minst i forhold til såkalte «fake news» og et internett der man ikke vet hva man kan stole på.